Dank allemaal

  EDITIE 4!   6mei-27mei  2019.

Dank aan alle betrokken partijen die deze editie weer mogelijk hebben gemaakt ! Wat hebben jullie weer een inzet en flexibiliteit getoond om deze editie weer te laten slagen!

Leerlingen, docenten, ouders dank voor de tijd en aandacht die jullie aan dit belangrijke onderwerp hebben besteed. Het is echt niet alleen wijzen op de gevaren, maar vooral ook aandacht voor vriendschap, mooie tijd van je leven, genieten, samen uit-samen thuis, voorkom overmatig alcoholgebruik, weet wat je doet, wees een vriend, gedraag je in de openbare ruimte en heb respect voor elkaar. Om zo een mooi tijdperk van het leven in te stappen!

Heel erg dank voor onze betrouwbare netwerkpartners! Aangesloten horeca binnenstad Groningen , (zie horeca), Pathé Groningen, Handhaving 050, Wijteams jongerenwerk, HALT, VNN, VVN, Jimmy’s Groningen, Overstag Uitvoering, Politie, Brandweer & Ambulancezorg. En ook de studenten van het ALFA College van de opleiding UNIFORMBEROEPEN voor hun inzet tijdens de slotavonden.

Dank Ronald Haveman voor wederom het leiden van het FORUM. Dank Forumleden; wethouder Gijsbertsen en Bloemhof, teamchefs politie Dunnink en Wildeman, KHN Singelenberg en O2G2 Douma en Bal!

Dank Job van Eijk en ouders voor het mogen uitdragen van jullie boodschap n.a.v. het overlijden van jullie broer en zoon Sjoerd (2016). Het was wederom indrukwekkend om jullie boodschap aan de jeugd uit te dragen… #samenuitsamenthuis.

 

De organisatie van CHILL OP STAP maakt zich op voor editie 5!

 


Editie 3 ;  5-6-2018


We bedanken alle leerlingen, ouders, docenten, horecaondernemers, Pathé050, workshophouders en hulpverleningsdiensten, voor hun enthousiasme en inbreng tijdens de projectweken en de 2 slotavonden in de binnenstad van Groningen.

Zie onder het tabblad <foto’s > en <Video> een sfeerimpressie.

De site wordt zsm geupdate.


februari 2018

De 3de editie van #COS is in voorbereiding. Helaas hebben we in 2017 het project niet kunnen draaien maar 2018 kan het project weer in volle omvang van start gaan.
We bedanken daarom vooraf alle betrokken partijen voor hun enthousiasme en inzet.
De 4 scholen, de workshophouders en de Horeca die zich verbonden hebben aan dit project binnen de stad Groningen.

Het is niet de vraag of het project ook dit jaar weer zal slagen, door er met elkaar mee bezig te zijn en het onderwerp onder de aandacht te brengen is het bij voorbaat al geslaagd!

Veel plezier !
namens de projectgroep van #COS (ChillOpStap)