Persberichten 2018


Juni 2018

Chill op stap

De 21-jarige student Sjoerd van Eijk verdronk na een avondje uit. ‘Heb veel plezier tijdens het stappen, maar let op elkaar. Samen uit, samen thuis’ is de boodschap van zijn broer Job.

Leerlingen van vier middelbare scholen in Groningen hoorden het verhaal van Job tijdens de slotavond van het uitgaansproject chillopstap.nl. ‘Niet te veel drinken en geen ruzie krijgen. Zo blijft stappen leuk’, leerden ze.

Alcohol, drugs en geweld

Tijdens gastlessen op school legden agenten uit waarom er extra politie is op uitgaansavonden. Ook kregen de leerlingen informatie over alcohol en drugsgebruik, nep-ID en geweld, ook tegen hulpverleners.

Geweld tegen hulpverleners

Het project werd 4 juni afgesloten in de binnenstad van Groningen. Daar speelden politie, brandweer en ambulancemedewerkers praktijksituaties na. De scholieren zagen hoe het uit de hand kan lopen op een stapavond. Bijvoorbeeld wanneer aangeschoten jongeren hulpverleners storen die hun vriend helpen die onwel geworden is. De politie moet dan in actie komen zodat de hulpverleners hun werk kunnen doen.


 

* Nationale onderwijsgids, 7 mei 2018;

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/43730-450-leerlingen-groningen-nemen-deel-aan-chill-op-stap.html

Nationale Onderwijsgids

450 LEERLINGEN GRONINGEN NEMEN DEEL AAN CHILL OP STAP

 

450 leerlingen Groningen nemen deel aan Chill op Stap

Na de meivakantie start het drie weken durende project Chill Op Stap voor circa 450 leerlingen van het Heyerdahl College, Werkman VMBO, Praedinius Gymnasium en Leon van Gelder. Tijdens het project staat veilig en prettig uitgaan centraal. Het project is uniek in Noord Nederland. Dit meldt de Openbaar Onderwijsgroep Groningen.

Onderwijs, Politie Noord Nederland, Brandweer, ambulancezorg Groningen, HALT, VVN, VNN, Jimmy’s, WIJ-Groningen jongerenwerk, Overstag Uitvoering, Handhaving Gemeente, Discriminatie meldpunt Groningen en verschillende horecagelegenheden slaan de handen ineen om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op participatie in de maatschappij. Het project richt zich op alle vormen van uitgaan maar leert jongeren vooral hoe je veilig, verantwoord en met plezier uit kunt gaan in de stad Groningen.

Het project start op maandag 7 mei met een voorstelling en nabespreking van theater TRAXX. Bij elke voorstelling en training heeft Theater TRAXX hetzelfde doel voor ogen: openheid creëren en zo jongeren helpen ‘zware’ onderwerpen zoals rouw, voorstellingen en trainingen pesten, depressie, sociale- en verkeersveiligheid te bespreken en uiteindelijk te verwerken. De verschillende partners verzorgen gedurende drie weken gastlessen op de scholen. In deze gastlessen wordt aandacht besteed aan veiligheid, geweld, alcohol, drugs, verkeer en groepsdruk. Het project wordt afgesloten tijdens een avond in de stad, waarbij ouders en leerlingen door middel van workshops het uitgaansleven van Groningen kunnen ervaren. Leerlingen en ouders gaan de stad in om casussen te bekijken, uitgevoerd door politie, brandweer en andere hulpverleners.

Voor meer informatie over het project zie www.chillopstap.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids


* Verkeerswijzer Groningen, mei 2018

http://verkeerswijzergroningen.nl/nieuws/chill-op-stap

CHILL OP STAP

Leerlingen kennis te laten maken met veilig en prettig uitgaan daar draait het project “Chill Op Stap” om. Het bijzondere project duurt drie weken en start op 7 mei.

Derdejaars leerlingen van 4 VO scholen in de gemeente Groningen doen mee aan dit project: het Praedinius Gymnasium, het Werkman VMBO, het Leon van Gelder en het Heyerdahl College.

Aan het project werken veel verschillende organisaties mee, zoals politie, Veilig Verkeer Nederland, Jimmy’s, Verslavingszorg Noord Nederland, brandweer, Halt, verschillende horeca gelegenheden in de stad Groningen, Overstag, beveiliging en nog vele anderen. Deze partijen verzorgen gedurende drie weken gastlessen op school waarin aandacht wordt besteed aan veiligheid, geweld, alcohol, drugs, verkeer en groepsdruk.

Doelstelling van het project:

• leerlingen bewust maken van mogelijk risicogedrag tijdens het uitgaan en leren hoe zij dergelijke risico’s kunnen vermijden;
• ouders/verzorgers ondersteunen in hun praktische opvoedkundige taak ten aanzien van het veilig uitgaan van hun kinderen;
• het terugdringen van de kans op slachtofferschap van jongeren als gevolg van geweldsincidenten tijdens het uitgaan;
• het bevorderen van alle vormen van uitgaan, waarbij beweging en cultuur voorop staan;
• aandacht schenken aan gezondheidsrisico’s van verschillende aspecten tijdens het uitgaan: alcohol en drugsgebruik.

Verkeerswijzer Groningen ondersteunt dit project met 3 uitvoeringen van de theatervoorstelling “Kapot van jou” van TRAXX en 20 gastlessen ”Clean and Clear in ‘t verkeer” van VVN. Kapot van jou gaat over sociale vaardigheden en verkeersveiligheid: keuzes maken, grenzen stellen, verantwoording nemen. “Clean and Clear in ‘t verkeer” is erop gericht om jongeren kennis bij te brengen over de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs in het verkeer. Daarnaast helpt het mee om de attitude van jongeren op dit vlak positief te beïnvloeden. Daarmee draagt het bij aan het terugdringen van verkeersongevallen van jongeren.

De toneelvoorstelling “Kapot van jou” en de les “Clean en Clear” worden gefinancierd door Verkeerswijzer Groningen en zijn door elke school bij ons aan te vragen.